က်ေနာ္ဘေလာ့ဂါ

ဘေလာ့ေဒးအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ေရးသည္။ က်ေနာ္ဘေလာ့စေရးတာ ဘယ္တုန္းကလဲ ျပန္စဥ္းစားမိတယ္။အင္တာနက္စသုံးတာ ကုိစေျပာရ မယ္ ထင္တယ္။၂၀၀၃ခုနွစ္ေလာက္ကေပါ့ က်ေနာ္၁၀တန္း ေျဖအျပီးမွာ ေတာင္မေရာက္ေျမာက္မေရာက္ ျဖစ္ေနတုန္း ကြန္ျပဳတာသင္တန္းစတက္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္သင္တန္းဆင္းေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြက အင္တာနက္သုံးၾကတယ္။ေနာက္သူတုိ.ေတြဆီက ျပန္သင္ရတယ္။အဲဒီတုန္းက အင္တာနက္ဆုိင္ဆုိလုိ႕ မႏေလး မွာနွစ္ဆုိင္ပဲရွိတယ္။တစ္ခုက ဂ်ပန္အင္တာနက္ ေနာက္တစ္ခုက ဆုိင္ဘာ၀ါး ရတနာပုံေစ်းအေပၚက ေလ။ေနာက္ အေဖကဂ်ီေမးအေကာင္ဖြင့္ေပးတယ္။က်ေနာ္ဘယ္ေလာက္ တုံးလဲဆုိေတာ့ ဂ်ီေမးအေကာင့္ရွိရင္ ဂ်ီေတာ့ေျပာလုိ.ရတယ္ဆုိတာမသိဘူးေလ။အဲဒီေလာက္ ပိန္းတာ။ Advertisements

Rate this: